Emsal bedel nedir

Emsal bedel belirleme yöntemleri

Emsal bedel nedir ve emsal belirleme yöntemleri nelerdir. Emsal bedel belirlenirken, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen şartlara ve sıralamaya uyulması gerekmektedir. Buna göre, emsal bedel belirlenirken sırasıyla ortalama fiyat esası, maliyet esası ve takdir esası yöntemleri kullanılmalıdır.

Emsal bedel nedir

Bir malın veya eşyanın, gerçek bedeli yoksa veya gerçek bedeli bilinmiyorsa veyahut malın gerçek bedeli gerçek olarak tespit edilememişse ya da gerçek bedelinin tespit edilmesi mevcut şartlara göre mümkün bulunmazsa, ilgili malın değerleme gününde satılması durumunda emsallerine göre belirlenen değerine emsal bedel denir.

Emsal bedel emsallere uygunluk ilkesi

Emsal bedel gerçek bedeli bilinmeyen veya tespit edilmeyen malların satılması halinde emsallerine göre değerini gösterirken, emsallere uygunluk ilkesi ise transfer fiyatlandırılması için geçerli bir kavramdır. Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilere satılan mallar için geçerli bir kavram olup, emsal bedel ise ister ilişkili olsun ister olmasın tüm kişi ve kurumlara yapılan satışlar için geçerlidir.