Elleçleme nedir

Elleçleme işlemleri

Elleçleme işlemi, gümrük mevzuatına göre yapılır. Elleçleme işlemli sonucunda eşyanın yapısı ve görünüşü değişebilir.

Elleçleme nedir

Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın, asli niteliklerinde herhangi bir değişiklik yapmadan eşyanın yerinin değiştirilmesi, istiflenmesi, büyük paketlerden küçük paketlere veya kaplara aktarılması, paketlerin veya kapların yenilenmesi/tamiri, eşyanın havalandırılması, karıştırılması vb. işlemlere elleçleme denir.