Elektronik tebligat tebliğ tarihi

Elektronik tebligat özellikli durumlar

Elektronik tebliğ tebligat tarihi için iş günü değil, gün kavramı kullanılmıştır. Dolayısıyla hafta sonları da 5 günlük süreye dahildir. Elektronik tebligat kurumunu/otomasyonunu/yazılımını birçok kamu kurumu kullanmaktadır. Genelde elektronik tebligat sistemini Adalet Bakanlığı/mahkemeler ve Maliye ve Hazine Bakanlığı/Gelir İdaresi Başkanlığı kurmuştur ve kullanmaktadır.

Elektronik tebligat tebliğ tarihi

Elektronik tebligatta tebliğ tarihi, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Elektronik tebligat, elektronik tebligat adreslerine yapılır.

Elektronik tebligat tebliğ tarihi hesaplama

Örnek1 A, gerçek kişisinin elektronik adresine 20.05.2019 tarihinde e-tebligat gelmiştir. Bu durumda bu elektronik iletinin tebliğ tarihi 25.05.2019 tarihinin sonunda olacaktır.

Örnek2 B, Kurumunun elektronik adresine 10.03.2020 tarihinde e-tebligat gelmiştir. Bu durumda bu elektronik iletinin tebliğ tarihi izleyen beşinci günün sonu olan 15.03.2020 tarihi olacaktır.

1 YORUM

Comments are closed.