El-Ahkamü’s Sultaniye

Kitabın sunumu

Bedir Yayınevi tarafından yayınlanan kitabın sunumu Mehmed Şevket Eygi tarafından aşağıdaki gibi yapılmıştır: [1]

“Elinizdeki bu eser, İslam amme hukukunun en ünlü ve klasik kitabidir.

Batı medeniyetinin çocukları, medeniyet denilince sadece kendi medeniyetlerini düşünürler. Devlet ile ilgili teori ve doktrinleri sıralarken batıdakileri kale alırlar, başka kültür ve medeniyetindekileri görmezlikten ve bilmezlikten gelirler.

İslam’ın devlete getirdiği boyutlar, insanın yaratılışına ve fıtratına en uygun sistemi sergilemektedir. Arnold Toynbee’ye Osmanlı imparatorluğu için “Osmanlı devleti, Eflatun’un ideal cumhuriyetine realitede en fazla yaklaşabilmiş sistemdir” dedirten işte bu özelliktir.

İslam bir barıştır ve bu barış şemsiyesi altında sadece Müslümanlar değil, bütün insanlara emniyet ve hürriyet vaad etmektedir.

Ahkam-i sultaniyye gibi klasik bir eseri Türk okuyucusuna sunmaktan bahtiyarlık duymaktayız. Onda, tıkanan yolları açmak için yeni çareler ve çözümler bulunacaktır.”

Kitabın içeriği

El-Ahkamü’s Sultaniye İslam’da Devlet ve Hilafet Hukuku adlı kitabın bölümleri aşağıdaki gibidir: [2]

“(…)

  1. Bölüm Halifenin tayini ve hukuki durumu
  2. Vezirlik ve vezirler tayini

III. Eyalet valileri tayini

  1. Ordu kumandanları tayini
  2. Dâhili huzur temin, iç isyanlara kumandanlar tayini
  3. Yargı adliye işleri

VII. Fevkalade mahkemeler

VIII. Nüfus isleri

  1. Namazlara imam tayini
  2. Zekât ve zekat idaresi

XII. Feyy ve ganimetlerin taksimi

XIII. Cizye ve haraç koyma isleri

XIV. Değişik statülere tabi ülkeler

  1. Araziyi ihya ve sular çıkarma

XVI. Ormanlıklar, otlak yerleri ve kamunun ortak malları

XVII. Arazinin mülkiyetini bir şahsa verme

XVIII. Bölüm divanlar tesisi ve hükümleri

XIX. Suçlar ve hükümleri

  1. Belediye teşkilatı isleri, iyilikleri emir ve kötülüklerden uzaklaşma”

El-Ahkamü’s Sultaniye

Bedir Yayınevi tarafından yayınlanan ve büyük İslam alimi Ebu’l Hasan Habip El-Maverdi tarafından kaleme alınan El-Ahkamü’s Sultaniye İslam’da Devlet ve Hilafet Hukuku adlı kitap hicri 5. Asırda kaleme alınmıştır.

Kaynak:

1 Ebu’l Hasan Habib el-Maverdi (2018). El- Ahkamü’s Sultaniye, İslam’da Devlet ve Hilafet Hukuku. Bedir Yayınevi,

2 Ebu’l Hasan Habib el-Maverdi (2018). El- Ahkamü’s Sultaniye, İslam’da Devlet ve Hilafet Hukuku. Bedir Yayınevi,

1 YORUM

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz