Eğlence vergisi nedir

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre mücavir alan ile belediye sınırları içinde bulunan eğlence hizmetleri faaliyetinde bulunan işletmelerden tahakkuk ve tahsil edilen vergiye eğlence vergisi denir.

Eğlence vergisinin ödeme yeri

Eğlence vergisi genel bütçe geliri olmayıp, yerel yerinden yönetim kuruluşları olan belediyeler tarafından tahakkuk ve tahsil edilir. 

Eğlence vergisi nedir

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre mücavir alan ile belediye sınırları içinde bulunan eğlence hizmetleri faaliyetinde bulunan işletmelerden tahakkuk ve tahsil edilen vergiye eğlence vergisi denir. Kanalizasyon harcamalarına katıma payıyla ilgili bilgiye buradan ulaşılabilir.