Efektif faiz oranı nasıl hesaplanır

Efektif faiz oranı nedir

Genelde tam yıldan veya 1 yıldan az vade olduğu durumlarda, sonucu bulmaya yarayan orana/formüle efektif faiz oranı/efektif faiz formülü denir. Reel faiz oranının hesaplanma yöntemine buradan ulaşılabilir.

Efektif faiz oranı nasıl hesaplanır

Efektif faiz oranı aşağıdaki formül üzerinden bulunur:

EFO = (1+ NFO) – 1
                   n

Kısaltmalar ve vade yapısı

EFO =  Efektif faiz oranı

NFO = Nominal faiz oranı

n = Dönem sayısı

Not: Vade 1 yılsa n = 1 olur.

       Vade 6 ay ise (12/6=2) n = 2 olur.

       Vade 3 ay ise (12/3=4) n = 4 olur.

       Vade 1 ay ise (12/12=1) n = 1 olur.