Dış emsal nedir

Emsallere uygunluk ve dış emsal ilişkisi

Transfer fiyatlandırması işlemlerinde emsallere uygun bedelin belirlenmesi, iç emsal araştırmasıyla belirlenebileceği gibi dış emsal çalışmasıyla da yapılabilir. İlişkili kişi ve kurumlardan yapılan işlemlerde öncelikle iç emsal aranacak ve iç emsal bulunamaz veya bulunması mümkün olmazsa dış emsal çalışması yapılacaktır.

Dış emsal nedir ve nasıl belirlenmektedir. Dış emsal çalışmasının yapılması genelde daha zordur. Çünkü mal aynı olsa bile, alış ve satışla ilgili marka, ödeme şekilleri ve vade vb. diğer şartların uyumlaştırılması gerekir. Bu nedenle, dış emsal çalışmasının ayrıntılı olarak araştırılması ve yapılması gerekmektedir.

Dış emsal nedir

Kurumlar vergisi uygulamasında, transfer fiyatlandırması işlemlerinde ilişkili kişilerin kendi aralarında iç emsal bulunamazsa, ilişkisiz kişilerin ayni neviden mallar üzerinden kaynaklanan işlemlerinden elde edilen emsal fiyata dış emsal fiyatı, yapılan araştırmaya da dış emsal fiyat araştırması denir.