Devreden KDV nasıl hesaplanır

Bir vergilendirme döneminde satılan mal ve hizmetlerden kaynaklanan hesaplanan katma değer vergisi tutarı ile o ay varsa eklenen katma değer vergisi tutarlarının toplamının, alınan mal ve hizmetlerden kaynaklanan indirilecek katma değer vergisi ile geçmiş dönemden devreden katma değer vergisinin toplamından çıkarılmasıdır.

Devreden KDV nedir

Katma değer vergisi açısından bir vergilendirme döneminde satılan mal ve hizmetlerden kaynaklanan hesaplanan katma değer vergisi tutarı ile o ay varsa eklenen katma değer vergisi tutarlarının toplamının, alınan mal ve hizmetlerden kaynaklanan indirilecek katma değer vergisi ile geçmiş dönemden devreden katma değer vergisinin toplamından yüksek olması ve bu suretle fazlalık farkın sonraki vergilendirme dönemlerine devreden kısmına devreden katma değer vergisi denir.

Devreden KDV iadesi

Devreden KDV nedir ve nasıl iade alınır. Devreden katma değer vergisi farkı bazı durumlarda mükelleflere iade edilebilir. Örneğin, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11. maddesi.