Değerleme nedir

Değerleme günü ne zaman

Değerlemede, iktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve zamanlarda haiz oldukları değerler esas tutulur. Değerleme esas olarak yıl sonları ve geçici vergi dönem sonlarında yapılır.

Değerleme nedir

Vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitine değerleme denir. Değerleme işlemlerinde istisnai haller hariç, mükelleflere takdir yetkisi tanınmamıştır. Yeniden değerleme oranıyla ilgili  ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Değerleme nasıl yapılır

Değerlemede, iktisadi kıymetlerden her biri tek başına nazara alınacaktır. Teamül olarak aynı cinsten sayılan malları ve düşük kıymetli müteferrik eşyaları toplu olarak değerlemek mümkündür.