Değer artış kazancı istisnası

Değer artış kazancının elde edilmesi beyan edimesinde elde edilen gelirin belirli bir kısmı kanunda belirlenen şartlarda vergiden istisna edilmiştir.

Değer artış kazancı istisnası hesaplama

Buna göre dolmuşlar, taksiler ve minibüsler ile umumi servis araçlarının ticari mahiyetteki plakalarının elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar, değer artış kazancından istisnadır. (06.04.2018 tarih itibariyle)

Yukarıda sayılan taksi, dolmuş ve minübüs plakaları eğer plaka işletmeye dâhil ise bunlar ticari kazanç kapsamında değerlendirileceği için değer artış kazancı istisnasından yararlanamaz. İşletmeye dâhil olmasından maksat, ister gerçek usulde vergi mükellefi olan gerçek kişiler olsun, isterse de kurumların aktifine kayıtlı araçlar olsun, bunlar işletmeye dâhil olduğu için değer artış gelir istisnasından yararlanamaz.

Bunun dışında, bir takvim yılı içinde elde dilen değer artış gelirinin belirli bir kısmı vergiden istisnadır. Menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının satışından elde dilen kazançlar ise 01.01.2006 tarihine kadar değer artış gelir istisnasından yararlanacak; 01.01.2006 tarihinden sonra elde edilen menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının satışından elde edilen kazançlar ise istisnadan yararlanamayacaktır. Dolayısıyla 01.01.2006 tarihinden sonraki istisnadan sadece menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının dışındaki mal ve hakların satılmasından elde edilecek gelirler yararlanır.

Değer artış kazancı istisnası

Değer artış gelirlerinin elde edilmesi ve beyan edilmesinde elde edilen gelirin belirli bir kısmı kanunda belirlenen şartlarda vergiden istisna edilmiştir.

Değer artış kazanç istisnası tutarı 2023 yılı için 55.000-TL’dir.

Değer artış gelir istisnası tutarı 2022 yılı için 25.000-TL’dir.

Değer artış gelir istisnası tutarı 2021 yılı için 19.000-TL’dir.

Değer artış gelir istisnası tutarı 2020 yılı için 18.000-TL’dir.

Değer artış gelir istisnası tutarı 2019 yılı için 14.800-TL’dir.