Cins tashihi nedir

Medeni kanuna göre taşınmaz niteliğinde olan bir arsa ve arazinin cinsinin, yapı şeklinin değiştirilmesi ve arsa, arazi, bağ, bahçe gibi arazi yapılarının gerek birbirine dönüşmesi, gerekse birinden diğerine dönüştürülmesi işlemlerinin ada, pafta ve tapuda yapılan işlemler bütününe cins tashihi denir.

Cins tashihi nasıl yapılır

Cins tashihi nedir ve cins tashihi nasıl yapılır. Cins tashihi genelde arsa ve arazi üzerinde yapılan değiştirme ve dönüştürme işlemlerinin bütünü olarak görülebilir. Cins tashihi işlemleri sonucunda arazinin yapısı genellikle değişmektedir.

Cins tashihi nedir

Medeni kanuna göre taşınmaz niteliğinde olan bir arsa ve arazinin cinsinin, yapı şeklinin değiştirilmesi ve arsa, arazi, bağ, bahçe gibi arazi yapılarının gerek birbirine dönüşmesi, gerekse birinden diğerine dönüştürülmesi işlemlerinin ada, pafta ve tapuda yapılan işlemler bütününe cins tashihi denir.

Cins tashihi harcı nedir

Cins tashihi harcı, cins tashihi işlemlerinde arazinin bulunduğu veya bağlı olduğu kuruma yapılan harçtır. Cins tashihi harcı, her yıl belirlenen oranlarda güncellenmekte olup işlemin yapıldığı yılın harç tutarının belirlenerek ona göre ödenmesi gerekir. Yapı kullanma izin harcı ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.