Cemali Oktay

Cemali Oktay, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nda gelirler başkontrolörü olarak görev yapmış olup, hâlihazırda vergi başmüfettişi olarak görev yapmaktadır.

Yeminli mali müşavirlik sınavı

Cemali Oktay, 2022/3 döneminde yeminli mali müşavirlik sınavında sermaye piyasası mevzuatı ve gümrük ve dış ticaret mevzuatı sorularını sormuştur. Gümrük ve kambiyo sınavında bir soru yorum seklinde gelmiş olup, genelde sorular dağınık bir yapıda planlanmıştır.

Sermaye piyasası sınavında ise küçük tanımlar bulunmakta olup, 52 puan SPK Kanunundan kalan yaklaşık 48 puan ise tebliğlerden sorulmuştur.

2023/1 dönem yeminli mali müşavirlik SPK sınavında,  20 puanlık sayısal/hesaplamalı soru sormuştur. Genel olarak kanun ve tebliğ dengesi korunmakla birlikte SPK sınavının giderek daha da zorlaştığı söylenebilir.

Cemali Oktay

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nda gelirler başkontrolörü olarak görev yapmış olup, hâlihazırda vergi başmüfettişi olarak görev yapmaktadır.