Cari oran nedir

Cari oran nedir

Likidite oranlarından olan cari oran, bilanço esasına göre defter tutan işletmelerin kısa vadede borçlarını ödeyebilme kabiliyetini gösterir. İşletme defteri tutan işletmeler için bilanço hesapları olmadığı için cari oranı bulmak mantıklı olmadığı gibi son derece ayrıntılı çalışmayı gerektirir. Likidite oranına buradan ulaşılabilir.

Sektöre göre cari oran

Cari oran nedir ve sektörlere göre nasıl değerlendirilir. Cari oranın yüksek çıkmasına sektöre göre değişmekle beraber iyi bakılmamaktadır. Cari oran, işletmenin bulunduğu sektöre ve bilanço dönemine göre değişmekle beraber, genelde 2’ye eşit olmalıdır. Yine, işletmenin bulunduğu sektöre ve bilanço dönemine göre değişmekle beraber, cari oranın 2’nin altına düşmesine iyi yönden bakılmamaktadır.

Örneğin, gıda şirketleri için ayrı, sanayi şirketleri için ayrı veya holding şirketleri için ayrı bir cari oran belirlenebilir. Ya da dönemden döneme cari oran değişebilir; finansal kriz dönemleri ile normal dönemlerde farklı cari oranlar makul veya tehlikeli kabul edilebilir.

Cari oran hesaplama

Cari oran aşağıdaki formüllerle bulunur:

          Dönen Varlıklar
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

ya da

Hazır Değerler+ Menkul Kıymetler+ Alacaklar
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

*Dönen varlıklar, Bilançonun aktifinde bulunur.

*Stoklar, Bilançonun aktifinde bulunur.

*Kısa vadeli yabancı kaynaklar, Bilançonun pasifinde yabancı kaynaklar içinde bulunur.

*Dönen Varlıklar=Hazır Değerler+ Menkul Kıymetler+ Alacaklar