Bugünkü değer formülü

Bugünkü değer formülü

Paranın zaman değerini ölçebilmek için lazım gelen formüllerden biri de, bugünkü değeri (P) ölçen formüldür. Bugünkü değerin tersi gelecek değer formülüdür. Bugünkü değerin amacı, parayı veya tutarı bugünkü değere taşımak olup, ilgili formül aşağıdaki gibidir:

P= S/(1+i)ⁿ

P=Bugünkü değer

S=Gelecek değer

i=Faiz

n=Dönem sayısı

Bugünkü değer örnek

Örnek: Bir kişi 3 yıl sonra alması gereken 10.000-TL’yi, iskonto oranının % 20 olduğu ortamda bugün alırsa 10.000-TL’nin bugünkü değeri ne olur?

P=10.000/(1+0,20)³

S=10.000/1,728

S=5.787-TL