Birinci sınıf tüccarlar

Bilanço esasına göre defter tutanlar vergilendirme acısından birinci sınıf tüccar olarak adlandırılır.

Birinci sınıfa mensup olanların tuttuğu defterler

Bilanço esasına göre defter tutanlar, aynı Kanunun 182. maddesine göre Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri ve zorunlu olmayan diğer defterleri tutarlar. Bilanço esasına göre vergilendirilenler, Kanunda belirlenen şartların gerçekleştirilmesiyle işletme esasına göre de defter tutabilirler.

Birinci sınıf tüccarlar 

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 177. Maddesinde belirlenmiş olan alım, satım hasılat tutarlarını aşan kişi ve kurumlar birinci sınıf tacir/tüccar sayılır ve genelde bilanço esasına göre vergilendirilir. Yani, bilanço esasına göre defter tutanlar vergilendirme acısından birinci sınıf tacir/tüccar olarak adlandırılır.

Birinci sınıf tüccarların vergilendirilmesi

Birinci sınıf tacirler yani bilanço esasına göre defter tutanların kazançları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 38. maddesine göre tespit edilmektedir.