Binek araç MTV gider yazılması

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa göre, binek otomobiller ile uçak ve helikopterler, işletmenin envanterine kayıtlı olsa bile, bu araçlar için ödenen motorlu taşıtlar vergisi, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamayacaktır.

Ticari amaçla kullanılanlar

Ticari amaçla kullanılan uçak ve helikopter ile taşıt kiralama faaliyetiyle iştigal edenlerin kullandığı binek otomobiller bu kapsamda olmayıp, onlarla ilgili ödenen motorlu taşıtlar vergisi, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılabilecektir.

Binek araç MTV gider yazılması

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa göre, binek otomobiller ile uçak ve helikopterler, işletmenin envanterine kayıtlı olsa bile, bu araçlar için ödenen motorlu taşıtlar vergisi, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamayacaktır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa bağlı (I), (I/A) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.