Bina inşaat harcı nedir

Bina inşaat harcının mükellefi

Bina inşaat harcı nedir ve kimler bina ve inşaat harcının mükellefi olur. Belediye sınırları içinde veya mücavir alanlara dahil olan yerlerde yapılmakta olan inşaatlar ile mevcut inşaat planların tadil edilmesinden kaynaklanan inşaat ruhsatı ile tadilat ruhsatlarını talep eden kişi ve kurumlar, bina ve inşaat harcının mükellefi olurlar.

Bina inşaat harcı nedir

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, belediye sınırları içinde veya mücavir alanlara dahil olan yerlerde yapılmakta olan inşaatlar ile mevcut planların tadil edilmesinden kaynaklanan ve talep edilen inşaat ruhsatları ile tadilat ruhsatından alınan harçlara bina inşaat harcı denir.

Bina harcının tahsili

Bina ve inşaat harcının tahsili, taşınmazın bulunduğu yer Belediyesi tarafından binayı yapan gerçek ve tüzel kişilerden tahsil edilir. Bina inşaat harcı ile ifraz ve tevhid harcı birbirinden farklı harçlardır.

2 YORUMLAR

Comments are closed.