Bilgi suistimali nedir

Bilgi suistimali nedir

Doğrudan veya dolaylı olarak ihraççılar ve sermaye piyasası araçları hakkında, söz konusu sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatlarını veyahut yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek düzeyde o an itibariyle kamuoyuna açıklanmamış olan bilgilere dayalı oyarak, sermaye piyasası araçları alım ve satım emri veren, verdiği emri değiştiren veya iptal etmek suretiyle kendisine veya başkasına menfaat temin eden, belirli koşullara sahip olan hakim ortak yöneticileri, pay sahipleri, bu bilgilere iş ve meslek icabı sahip olanlar, bu bilgileri suç işlemek amacıyla elde edenler bilgi suiistimali suçunu işlemiş olurlar. 

Bilgi suistimali suçu cezası

Sermaye piyasası suçları bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı olarak iki kısma ayrılmaktadır. Bilgi suistimali suçunu işleyenler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis veya adli para cezası, yani seçimlik ceza uygulanır. Bilgi suistimali suçunu işleyenler hapis veya adli para cezası gibi seçimlik cezaya tabi olurlar.