Beyanname nedir

Vergi mükellefleri ile vergiden sorumlu olanların sürekli ve süreksiz vergilerden kaynaklanan mükellefiyetlerinden kaynaklanan belli bazı matrahları fiziksel veya elektronik ortamda bildirdikleri şekli idarece belirlenen belgelere beyanname denir.

Beyanname çeşitleri

Beyannamelere yıllık gelir verisi beyannamesi, kurumlar vergisi beyannamesi, 1 no.lu KDV beyannamesi, 2 no.lu KDV beyannamesi, 3 no.lu KDV beyannamesi,  stopaj beyannamesi, prim hizmet beyannamesi, gelir geçici beyannamesi, kurumlar geçici beyanname ve geçici vergi beyanname, münferit beyanname ve özel beyanname olarak görülmektedir.

Beyannameler internet vergi dairesi üzerinden verilir; bazı beyannameler halihazırda vergi dairesi üzerinden verilmektedir. Beyanname verme işlemi damga vergisine tabiidir.

Beyanname nedir

Vergi mükellefleri ile vergiden sorumlu olanların sürekli ve süreksiz vergilerden kaynaklanan mükellefiyetlerinden kaynaklanan belli bazı matrahları fiziksel veya elektronik ortamda bildirdikleri şekli idarece belirlenen belgelere beyanname denir.