Beyan nedir

Beyanname ve diğer resmi belgeleri kanunda geçerli şekilde ilgili kurumlara sunmaya beyan denir.

Beyan etmek ne demek

Belli şartları taşıyan kişi ve kurumların durumlarını veya gelirlerini ilgili kurumlara belirlenen şartlara uygun olarak sunmasına veya vermesine beyan etmek denir.

Beyan nedir

Beyan nedir ve hangi durumlarda beyan edilir ya da beyanname verilir. İster süreksiz vergi mükellefiyeti olsun isterse sürekli vergilerden mükellef olsun veya vergiden sorumlu olanların kanunlarla belli edilen aylık, üç aylık ve yıllık dönemlerde tahsil, tahakkuk ve ekonomik tasarruf ilkelerine ve esaslarına göre hesaplanan vergi matrahlarını yazılı ve elektronik ortamda mevzuatta belirlenen şekil ve şartlarda beyan edilmesine beyan denir.

Modern vergi sistemi beyan sistemi üzerine kurulmuştur. Bu sisteme göre genelde mükelleflerin vergiyi beyan edeceği kanaatini ihtiva eder. Yani nereden buldun sistemi benimsenmemiş ve beyan sistemi getirilmiştir.