Başvuru belgesi nedir

Başvuru belgesinin ibrazı

Kamu ihale işlemlerinde, ihaleye katılacak olan kişi ve kurumlardan talep edilen ve onlarında ihaleyi yapan kuruma ibraz ettikleri belgelerdir. İlişik kesme belgesiyle ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Başvuru belgesi nedir

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihalenin belirli istekliler arasında yapılacağı durumlarda, ön yeterliğe katılmış olan bütün adayların yeterli olup olmadığını tespit etmek için söz konusu kişi ve kurumlar tarafından sunulmuş olan bütün bilgi ve belgelere başvuru belgesi denir.