Banka ve sigorta muamele vergisi

Banka ve sigorta muameleleri vergisinin mükellefi

Banka ve sigorta muameleleri vergisinin mükellefi Bankalar, gerekli şartları taşıyan bankerler ve sigorta şirketleridir. Bankerler, banka ve muamele işlemlerini anan faaliyet konusu olarak yürütürse bu işlemlerden lehlerine aldıkları bedeller BSMV’ne tabi olur. Esas faaliyet konusu banka ve bankacılık olmayanlar bankerlerin yaptıkları işlemler BSMV’ye tabi olmaz ve KDV’ye tabi olur. 

Banka ve sigorta muamele vergisi

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunun 28. Maddesine göre bankalar ile aynı madde de tanımlanan bankerler ve sigorta şirketlerinden mezkur maddede belirlenen esaslara göre, aynı Kanunun 31. maddesinde belirtilen matrahlar ve 33. maddesinde belirtilen nispetler üzerinden alınan ve ödenen vergilere, banka ve sigorta muamele vergisi denir.

Banka ve sigorta muameleleri vergisinin oranı

Banka ve sigorta vergisinin oranı % 15 olarak belirlenmiştir. Kanuni oran % 15 olmakla birlikte, her işlem çeşidi için Cumhurbaşkanı tarafından farklı oranlar belirlenmiştir. Kambiyo işlemlerinde ise vergi oranı binde ikidir.