Ayrılma hakkı nedir

Ayrılma hakkı nedir

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 23. maddesinde sayılan önemli işlemler ile ilgili genel kurul toplantısına katılıp olumsuz oy veren ya da buna dair muhalefetini tutanağa geçiren pay sahipleri, uhdesinde bulundurdukları paylarını ortaklığa satıp ortaklıktan ayrılabilirler.

Adil bedel hesaplama

Ayrılma hakkı nedir ve adil bedel nasıl hesaplanır. Halka açık ortaklıklar, söz konusu payları sahibinin talebi üzerinden adil bir beden üzerinden satın almakla yükümlüdür.

Doğrudan ayrılma hakkı

Pay sahiplerinin 23. Maddede sayılan önemli işlerin oylandığı genel kurul toplantısına katılmasına ve oy kullanmasına haksız bir şekilde izin verilmemesi, gündemin gereği gibi yapılmaması veya yapılan çağrının usulüne uygun yapılmaması durumlarında, genel kurul kararlarının ardından ortakların olumsuz oy verme veya tutanağa şerh düşme şartı aranmadan ayrılma hakkı oluşur. Zorunlu pay alım teklifi şartlarına buradan ulaşılabilir.