Arızi ne demek

Genellikle süreklilik arz etmeyen ve ara sıra olan manasında kullanılır. 

Arızi kazançların vergilendirmesi

Gelir vergisi uygulamasında arızilik kavramı öne çıkmaktadır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 2. Maddesinde sayılan gelirin unsurlarından biri de diğer kazanç ve iratlardır. Diğer kazanç ve iratlarda değer artış kazançları ve arızi kazançlar olarak iki kısma ayrılır.  Arızi kazançlar, Gelir Vergisi Kanunun 82. Maddesinde altı bent halinde sayılmıştır.

Serbest meslek kazançlarında sürekli ve arızi olmak üzere iki kısma ayrılır. Serbest meslek faaliyetinin mutad meslek olarak ifa edilmesi de arızilik kavramının tersine süreklilik kavramıyla açıklanabilir. Ama esasında süreklilik kavramı gelirin unsurlarından olan ticari kazancı açıklamak için kullanılmaktadır.

Arızi ne demek

Arızi ne demektir, arızi hangi manaya gelmektedir. Arızi terimin çok farklı konularda farklı manası bulunmaktadır. Genellikle süreklilik arz etmeyen ve ara sıra olan manasında kullanılır.