Arızi kazanç nedir

Sürekli bir faaliyet çerçevesinde yapılmayan ara sıra veya süreksiz bir şekilde, arızi olarak yapılan faaliyetler sonucu elde edilen kazançlara arızi kazanç denir.

Arızi kazanç istisna tutarları

Arızi kazanç nedir ve istisna tutarı nasıl belirlenir. Bir takvim yılı içinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 1, 2, 3 ve 4. numaralı bentlerine yazılı gelirlerden elde edilen kazançların belirli bir kısmı, belirlenen şartlarda vergiden istisna edilmiştir.

Arızi kazanç istisna tutarı 2023 yılı için 129.000-TL’dir.

2022 yılı arızi kazanç istisna tutarı 58000-TL’dir.

2021 yılı arızi kazanç istisna tutarı 43.000-TL’dir.

2020 yılı arızi kazanç istisna tutarı 40.000-TL’dir.

2019 yılı arızi kazanç istisna tutarı 33.000-TL’dir.

Arızi kazanç nedir

Sürekli bir faaliyet çerçevesinde yapılmayan ara sıra veya süreksiz bir şekilde, arızi olarak yapılan faaliyetler sonucu elde edilen kazançlara arızi kazanç denir. Arızi kazançlar, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 82. maddesinde altı bent halinde sayılmıştır. Bunun yanında, arızi kazancın nasıl elde edileceği de aynı maddede açıklanmıştır.