Arazi vergisi nedir

Türkiye’nin cografi sınırları içinde bulunan arsa ve arazi niteliğindeki taşınmazlardan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınan vergilere arazi vergisi denir.

Arazi vergisi oranı

Arazi vergisi nedir ve hangi durumlar arazi vergisine tabiidir. Arazi vergisinin oranı; arazilerden binde bir oranında, arsalardan ise binde üç oranında alınmaktadır.

Arazi vergisi nedir

Türkiye’nin coğrafi sınırları içinde bulunan arsa ve arazi niteliğindeki taşınmazlardan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınan vergilere arazi vergisi denir.

Arazi vergisinin mükellefi

Arazi vergisinin mükellefleri; paylı mülkiyet durumunda herkes hisseleri oranında, el birliği mülkiyeti durumunda ise müteselsilen sorumlu olarak verginin mükellefi olurlar.

Arazi vergisi istisnası

Arazi vergisinin istisnaları ve şartları, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 16. Maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Arazi vergisi muafiyeti

Arazi vergisinin muafiyetinin daimi muaflıkları, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 14. Maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Arazi vergisinin muafiyetinin geçici muaflıkları, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 15. Maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Arazi vergisi ödemesi

Arazi vergisinin ödemesi, taşınmazın bulunduğu yer belediyesine ödenir. Çevre ve temizlik vergisi ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.