Amortisman ayırmanın şartları

Amortisman ayırabilmek için alınan veya üretilen iktisadi kıymetin amortismana tabi bir değer olması gerekmektedir.

Amortisman ayırma şartları nelerdir

Amortisman ayırmanın şartları nelerdir. İktisadi bir kıymet için amortisman ayırabilmek için işletmenin aktife kayıtlı ve kullanılabilir durumda olması ve aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

  • Amortisman ayırma işlemi aktife girdiği dönemin sonunda başlanmalıdır.
  • İmal edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlerde, iktisadi kıymetin kendisinden beklenilen faydayı sağladığı andan/yıldan itibaren amortisman ayrılmaya başlanır.
  • Tarımsal tesisler tamamlanınca amortisman ayrılabilir. Ancak, bunların kullanım suresi 1 yılı aşmalıdır.
  • Yine yukarıdaki şartların yanında alınan veya üretilen amortismana tabi iktisadi kıymetin kurulması ve kullanıma hazır hale getirilmesi ve bulundurulması gerekir.
  • Haklar, gayri maddi haklar ve royalti ve lisans bedelleriyle ilgili özel hükümler bulunmaktadır.

Öte yandan, 2022 yılı için belirlenen tutar olan 2000-TL’yi aşmayan peştamallıklarla yine değeri (2000-TL’yi) aşmayan alet, edevat ve meşrufat amortisman uygulamasına konu edilmeksizin doğrudan gider yazılabilir.

Bu uygulamanın istisnası olarak, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 282. maddesine istinaden kurumların ilk tesis ve tavazzuh giderlerinin aktifleştirilmesi ihtiyari bir seçenek olarak sunulmuştur. Yani kurumlar ilk tesis ve tavazzuh giderlerini tutarlarına bakılmaksızın doğrudan gider yazabilir.

Amortisman ayırmanın şartları

Amortisman ayırabilmek için alınan veya üretilen iktisadi kıymetin amortismana tabi bir değer olması gerekmektedir. Ayrıca alınan veya üretilen iktisadi kıymetin işletmede en az bir yıl kullanılması gerekir. Bu durumun istisnaları vardır. (Örneğin, 3100 sayılı kanunun 7. Maddesi)

Amortisman ayırmanın şartları ve amortisman ayırma işlemi normal ve azalan bakiyeler yöntemine yapılmaktadır.

2 YORUMLAR

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz