Alış emsal bedeliyle değerleme

Alış emsal bedeli nedir ve alış emsal bedeli ile değerleme nasıl yapılır. İlk defa bilanço esasına göre gelir ve kurumlar mükellefiyetine tabi olacak olanlar, açılış bilançolarını ve envanterlerini düzenlerken, maliyet bedeli ile değerlenmesi gereken iktisadi kıymetlerinin bu bedellerini bilmiyorsa, bu iktisadi kıymetlerini bizzat kendilerince belirlenecek alış emsal bedeli üzerinden değerleyebilecektir. Buradaki hatalardan dolayı vergi ziyaı ve usulsüzlük cezaları uygulanmayacaktır. Alış emsal bedeli ile emsal bedel uygulaması farklı kavramlardır.

Alış emsal bedeli nedir

İlk defa bilanço esasına göre gelir ve kurumlar mükellefiyetine tabi olacak olanların, açılış bilançolarını ve envanterlerini düzenlerken maliyet bedeli ile değerlenmesi gereken iktisadi kıymetlerinin bu bedellerini bilmemeleri durumunda, bu iktisadi kıymetlerini bizzat kendilerince belirlenecek alış emsal bedeli üzerinden değerlemeleri işlemlerine alış emsal bedeli denir.